Personvernerklæring

Personvernerklæring for Schibsted

Schibsted er opptatt av å ivareta ditt personvern og har omfattende tiltak, både tekniske og organisatoriske, for å ivareta sikkerhet og personvern. Schibsted behandler personopplysningene dine i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Schibsted ASA er morselskapet til alle selskapene i Schibsted Media Group. Schibsted er et internasjonal mediekonsern og driver tjenester som VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Finn.no. For mer informasjon om Schibsted Media Group og de enkelte selskapene i konsernet, se: http://www.schibsted.com.

Sentrale begreper

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende fysisk person. Informasjon om IP-adresse og din brukeratferd når du bruker Tjenestene kan også etter omstendighetene utgjøre personopplysninger.

Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, for eksempel innhenting, overføring og lagring.

Behandlingsansvarlig betyr den part som alene eller sammen med en annen part bestemmer formålet med og måten personopplysningene skal behandles. Den behandlingsansvarlige har det endelige ansvaret for å sikre at behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning knyttet til håndtering av personopplysninger. Tjenestene leveres av Schibsted Product & Technology UK Ltd (“Schibsted” eller ”vi”), et selskap i Schibsted Media Group. For mer informasjon om Schibsted Media Group og de enkelte selskapene i konsernet se: http://www.schibsted.com.

Tjenesten betyr tjenestene som til enhver tid samler inn og deler opplysninger med Schibsted, der Schibsted er behandlingsansvarlig for disse opplysningene.

Hva slags opplysninger innhenter vi?

Når du bruker tjenestene, får vi opplysninger om din bruk. Eksempler på på dette er opplysninger om tjenester du bruker, nettsidene du besøker, din atferd på nettsidene og hvordan du bruker tjenestene. Visse opplysninger blir overført til oss fra selskapene som leverer tjenestene, både første gang du bruker Tjenesten og deretter med jevne mellomrom. Opplysningene kan deles inn i følgende kategorier:

Tekniske opplysninger om din enhet og internettforbindelse

Opplysninger om bruken av Tjenestene; brukeratferd

Informasjonskapsler og andre teknologier som lagrer data lokalt på enheten din

Fra andre kilder

Schibsted kan motta informasjon fra andre kilder; typisk våre partnere, kunder, annonsører og leverandører. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss. Denne informasjonen gjør at vi kan måle effekten av en annonse og setter oss i stand til å formidle mer relevant innhold og annonser til deg fremover.

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?

Vi behandler og deler dine personopplysninger med andre selskaper, hovedsakelig selskaper innenfor Schibsted Media Group, for følgende formål: (i) forbedre din brukeropplevelse ved bruk av Tjenestene, (ii) gi deg ,som bruker av produkter og tjenester, personaliserte annonser, tilbud og anbefalinger basert på informasjonen vi har om deg, (iii) analysere markedstrender og fremtidige behov, (iv) videreutvikle våre produkter og tjenester.

Se nedenfor for nærmere informasjon om formål (i) til (iv).

Bedre brukeropplevelse

Vi bruker personopplysninger til å utvikle og gi deg mer brukervennlige tjenester. Dette gjelder hovedsakelig din opplevelse med registrering, innlogging, forflytning mellom Tjenestene og kjøp av varer og tjenester. Personopplysningene blir også brukt for å tilpasse visningen av våre Tjenester til enheten du bruker, og på den måten gi deg en bedre brukeropplevelse.

Personaliserte tilbud, anbefalinger og annonser

Vi ønsker å gi deg personaliserte anbefalinger, tjenester og relevant reklame basert på dine interesser og bruk av Tjenestene. Dette kan være anbefalinger av andre produkter og tjenester ut fra hva du har lest eller kjøpt kombinert med interessene til andre brukere med liknende atferdsmønster som deg. Disse opplysningene gjør det mulig for oss å kjøre digitale annonsekampanjer som er tilpasset hver enkelt bruker, slik at du kan motta reklame som er spesielt aktuell for deg ut fra atferdsmønster, alder og andre opplysninger vi har om deg.

Rapportering og levering av annonser

Tjenestene er helt eller delvis reklamefinansiert, det betyr at annonsører betaler for å vise sine annonser på tjenesten. Schibsted behandler data om deg for å levere annonser best mulig, for å dokumentere leveransen til annonsører og for synliggjøre effekt og dekning av annonsekampanjer.

Analysere markedstrender og videreutvikle Tjenestene

Vi bruker personopplysningene til modellering, analyse og for å forstå markedstrender og dermed forbedre og videreutvikle våre annonser og tjenester.

Hindre, begrense og granske misbruk

Vi bruker personopplysninger om brukernes aktivitet kombinert med tekniske data for å hindre, begrense og granske ulike typer misbruk. Dersom vi identifiserer misbruk, kan vi for eksempel avsløre informasjon om identiteten din, enheten din eller IP-adressen din til relevante myndigheter for å hindre og følge opp misbruk.

Særlig om annonselevering

Annonser blir levert gjennom annonsesystemet Appnexus. Ønsker du mer oversikt om hvordan AppNexus behandler persondata kan du lese deres personvernerklæring her.

Avmelding: Du kan melde deg ut av AppNexus’ databehandling her. Dersom du melder deg av, vil du fremdeles få annonser, men de vil være mindre tilpasset til deg.

Utlevering av personopplysninger

I noen tilfeller deler vi personopplysninger med våre partnere for å legge til rette for personaliserte tilbud og reklame. Vi inngår avtaler for å sikre at våre partnere behandler personopplysningene i samsvar med kravene i gjeldende personvernlovgivning. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger på andre måter enn dem som er beskrevet i personvernerklæringen med mindre vi er rettslig forpliktet til dette eller får ditt samtykke.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Hvis vi overfører personopplysningene dine til mottakere i et land utenfor EU/EØS, inngår vi avtaler og tar de nødvendige forholdsregler i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning.

Sikkerhet

Vi holder vedlike rutiner og tiltak for å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger og at behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler knyttet til tilgang, retting, sperring og sletting.

Bruk av informasjonskapsler og annen teknologi

Vi bruker informasjonskapsler, lokal lagring og andre teknologier for å forstå deg som bruker og for å analysere informasjon om brukerne.

I innstillingene til nettleseren finner du som regel en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret, som lar deg slette uønskede informasjonskapsler, angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker, fra tredjeparter som er tilknyttet nettsidene og eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret. En veiledning til hvordan dette kan gjøres i de mest vanlige nettlesere finnes her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger

Schibsted er behandlingsansvarlig for behandling av de personopplysninger vi samler inn i tilknytning til de enkelte Tjenestene.

Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen, kontakt oss på privacy@schibsted.com (Schibsteds personvernkontor i Norge) eller på:

Schibsted Products & Technology UK LTD
Henry Wood House
2 Riding House Street
W1W 7FA
London
Storbritannia